Furevan säännöt

1§ Nimi

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n (STKL ry)alaisuudessa toimiva yksikkö FUREVA – turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä.


2§ Tarkoitus ja toiminta

Furevan tarkoitus on edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia suomalaisilla turkistiloilla, opastaa turkiseläimiä hoitavia eläinlääkäreitä työssään sekä kehittää, ylläpitää ja valvoa tietokantaa, niistä tiloista jotka liittyvät turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmään.
Furevan sisällöstä päättää Furevan ohjausryhmä. Ohjausryhmän päätökset viedään hallitukselle tiedoksi.


3§ Tietokannan käyttöoikeus

Tilan ja eläinlääkärin välisessä terveydenhuoltosopimuksessa määritellään tilan tietojen käyttöoikeudet. Tilan tietoja pääsee katsomaan tilallinen itse sekä hoitava eläinlääkäri. Tilan valtuuttamana tietoja voivat saada käyttöönsä tilan valtuuttamat tahot määritellyillä käyttö- ja/tai lukuoikeuksilla. Furevan ylläpito pääsee katsomaan kaikkien tilojen tietoja. Rekisterivastaava käsittelee käyttöoikeushakemukset.
Terveydenhuoltosopimuslomake on Furevan ohjausryhmän hyväksymä lomake.
Järjestelmään tallennettavia tietoja voidaan käyttää erilaisten tilastojen tekemiseen siten, että yksittäisen tilan tietoja ei voida tilastosta tunnistaa.


4§ Hallinto

Fureva on STKL ry:n alaisuudessa toimiva yksikkö, joka vastaa toiminnastaan STKL ry:n hallitukselle.
Toiminnasta päättää Furevan ohjausryhmä sekä STKL ry:n hallitus. Ohjausryhmään kuuluvat yksi STKL:n hallituksen jäsen, kaikki elinkeinon terveydenhuoltoeläinlääkärit ja kaksi tuottajajäsentä Eläinten hyvinvointi ja taudintorjuntatoimikunnasta. Sihteerinä toimii rekisterivastaava.

 

§5 Furevan ohjausryhmän tehtävät

  •  laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja kustannusarvion
  • laatii yhteenvedon ja tilastoi vuoden aikana kerätyt tiedot

 

6§ Henkilöresurssit

Furevan ohjausryhmä valitsee tarvittavat toimihenkilöt, jotka STKL:n hallitus hyväksyy.

 

7§ Toiminnan rahoitus

Furevan toiminta on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n rahoittama.

 

8§ Terveydenhuoltosopimuksen irtisanominen

Turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä on vapaaehtoinen ja eläinlääkäri tai tila voi irtisanoa terveydenhuolto sopimuksen niin halutessaan. Irtisanomisesta tulee toimittaa tieto Furevan rekisterivastaavalle.


9§ Sääntöjen hyväksyminen ja sääntömuutokset

STKL ry:n hallitus hyväksyy Furevan säännöt ja Furevan ohjausryhmä voi tehdä sääntömuutosehdotuksia STKL ry:n hallitukselle.