Tavoitteet

Terveydenhuoltojärjestelmä on tärkeä osa kansallista laatutyötä turkiselinkeinossa: terveydenhuoltojärjestelmän avulla turkisten kokonaislaatua voidaan parantaa, kansainvälistä kilpailukykyä vahvistaa ja kotimaista tuotantoa kasvattaa, samalla kun tautitilanne pidetään hyvänä ja eläinten hyvinvointia edistetään. 

Pääasia terveydenhuollossa on itse eläin. Terveydenhuoltokäynti on neuvontakäynti, joka ei ole tarkastus! Tuottajan luottamuksen saavuttamiseksi kannattaa terveydenhuollon positiiviset asiat tuoda voimakkaasti esiin. Valvonta- ja tarkastuskäynnit keskittyvät lainsäädännön noudattamisen valvontaan

Kansalliset tavoitteet turkiseläinten terveydenhuollolle:

  • parempi tuottavuus
  • tautitilanteen kontollointi ja seuranta
  • tautien ennaltaehkäisy
  • hallittu lääkkeiden käyttö
  • lääkekäytön seuranta
  • eläinten hyvinvoinnin edistäminen
  • tiedon kerääminen ja hyödyntäminen
  • laatu ja kuluttajasuoja