Målsättningar

Hälsovårdssystemet är en viktig del i den nationella kvalitetsstrategin inom pälsproduktion: med hjälp av hälsovårdssystemet kan pälsprodukternas helhetskvalitet förbättras, den internationella konkurrenskraften kan stärkas och den inhemska produktionen kan ökas, samtidigt som sjukdomssituationen hålls på en god nivå och djurens välfärd främjas. 

Huvudsaken är trots allt att ha fokus på djuret. Vid de flesta inspektioner på farmen kontrolleras efterföljandet av lagstiftningen. För att få farmarens förtroende, måste veterinären poängtera nyttan av hälsovården och framhäva att besöket inte är en inspektion, utan ett rådgivningsbesök!

Nationella målsättningar för hälsovården:

  • ökad produktivitet
  • uppföljning och kontrolla av sjukdomssituationen
  • förebyggande av sjukdomar
  • kontrollerad medicinanvändning
  • uppföljning av medicinanvändning
  • främjandet av djurvälfärd
  • uppsamling och användning av information
  • kvalitet och konsumentskydd